woensdag 18 oktober 2006

Rankings van Universiteiten

De laatste dagen is er, naar aanleiding van de speeches die gegeven werden bij de diverse openingen aan de universiteiten, weer redelijk wat discussie over rankings van universiteiten (o.a. lezersbrief in Veto). Blijkbaar herhalen discussies zich, want ook in 2002 vond dergelijke discussie plaats, waarbij Veto (nummer van 7 oktober 2002) een lezersbrief van mij opnam:

"De reakties van zowel rectoren en politici op de openingsspeech van rector Oosterlinck getuigen van weinig inzicht en zelfs enige afgunst ten aanzien van de KU Leuven.
Bijna allen verwerpen ze het idee om een ranking te maken van Europese universiteiten. "Ik geloof niet dat een ranking van universiteiten zelfs maar mogelijk is," zegt Luc Martens. Vreemd toch, dat deze zogenaamde onderwijsspecialisten blijkbaar nog nooit het Amerikaanse ranking-systeem van nabij hebben bestudeerd. In de jaarlijkse publikatie van U.S.News "America's Best Colleges, 2003 Edition" (vrij te verkrijgen in de handel voor slechts 8 dollar), wordt uitvoerig ingegaan op het rankingsysteem en hoe het tot stand komt. Elke universiteit wordt gerangschikt op basis van een gewogen gemiddelde van o.a. hoe anderen de universiteit inschatten, slaagsijfers, ratio studenten/professoren, kwaliteit van inkomende studenten e.d. Bovendien wordt er aangegeven welk percentage van de vakken gegeven wordt aan minder dan 20 studenten, hoeveel vakken aan meer dan 50 studenten en nog meer nuttige informatie. Ook vindt men terug voor welke disciplines welke universiteiten de beste zijn, omdat het inderdaad vrij logisch is dat een universiteit nooit de beste kan zijn in alles.
Uiteraard geven deze "droge" cijfers nooit een volledig overzicht van een universiteit, en is het belangrijk dat een student zich op meer manieren informeert om een universiteit te vinden die het beste bij hem past. Echter, beweren dat alle universiteiten "even goed" zijn, is toekomstige studenten en de buitenwereld een rad voor ogen draaien.
In het toekomstige Europese onderwijslandschap zal de naam van de instelling waar je afstudeert een belangrijke faktor zijn in de kwaliteitsbeoordeling van je diploma. De KU Leuven heeft er dan ook alle belang bij ervoor te zorgen dat ze bij de top van Europese universiteiten behoort. Als dat de afgunst van andere Vlaamse universiteiten opwekt, dan zij dat maar zo.

Philip Dutre

docent Toegepaste Wetenschappen, departement Computerwetenschappen"

Geen opmerkingen: