zondag 28 december 2008

Cursussen 2de semester

En hier, louter voor de nieuwsgierigen, mijn vakken voor het tweede semester:
  • Methodiek van de Informatica (1ste bachelor burgerlijk ingenieurs)
  • Computer Graphics 2 (laatste jaar CW en Informatica)
  • Computer Graphics 1 (maar deze keer aan de UCL, dus eigenlijk Infographie)
  • Capita Selecta Mens-Machine Interactie (laatste jaar CW en Informatica)
  • P&O Hoofdrichting Computerwetenschappen (alhoewel, geen echt vak, maar een projectvak, en spelen met de Lego-robotjes)
  • Geintegreerd Practicum Nevenrichting Computerwetenschappen (idem)
  • ... en dan hier en daar nog een gastcollege er tussendoor, zoals hoogstwaarschijnlijk voor het vak Geschiedenis van de Informatica.
Werk aan de winkel dus ...

Het ZER is klaar!

Ergens gedurende 2009 worden de opleidingen informatica en computerwetenschappen gevisiteerd, wat betekent dat nagegaan wordt of het informatica-onderwijs aan de universiteit nog wel van voldoende hoge kwaliteit is. Een en ander over het visitatieproces kan je hier lezen.

Als voorbereiding van de visitatie hebben we aan het Departement Computerwetenschappen het afgelopen semester een Zelf-Evaluatie Rapport (kortweg het ZER) samengesteld. Dat is een lijvig boekwerk dat de staat van de opleiding voorstelt, zodat de visitatiecommissie zelf al een document heeft om te starten. Als POC-lid van de opleiding computerwetenschappen heb ik daar een steentje toe bijgedragen. Weliswaar een steentje dat relatief veel tijd in beslag nam, maar we mogen niet klagen... het steentje van sommige collega's was eerder een rotsblok. Globaal gezien heeft het opstellen van het ZER zeer veel tijd gekost.

De afgelopen maanden werd door iedereen benadrukt dat het ZER zeer belangrijk was. Immers, het eindrapport van de commissie moet liefst zo positief mogelijk zijn. Anderzijds werd dikwijls door dezelfde mensen steen en been geklaagd dat wat allemaal in dat ZER moet staan soms wel overdreven is. Gelukkig is er een leidraad die we konden gebruiken, en die zoal aangaf wat er wel en niet in kon. Ironisch is dat die leidraad ongeveer even lang is als het ZER zelf.

Iedereen is overtuigd van het belang van hoger onderwijs van goede kwaliteit. Maar om dat na te gaan aan de hand aan de hand van een zelf-evaluatierapport lijkt toch niet altijd de goede optie. Zo mochten we zelf als opleiding onze zwakke en sterke punten aanhalen. Natuurlijk komt daar wat politiek bij kijken om de sterke punten zo goed mogelijk voor te stellen als eigen verwezenlijkingen, terwijl de zwakke punten uiteraard enkel te wijten zijn aan slechte omkadering vanwege de overheid of de universiteit, waarvoor onszelf geen enkele blaam treft. Ik kan me ook niet inbeelden dat de visitiatiecommissie door 2 dagen op bezoek te komen onze echte zwakke punten zal ontdekken, die we liefst een beetje onder de mat vegen. Maar misschien horen dergelijke proza-spelletjes wel bij dit soort rapporten.

Al bij al een leerrijke ervaring. Ik begrijp nu alleszins beter waarom sommige collega's met meer ervaring verklaren "... zich liefst zo ver mogelijk van die visitatie weg te houden ... ". Maar goed, we kijken al uit naar de visitatie zelf!

maandag 22 december 2008

Eurographics 2009

Ik had beloofd mijn blog-achterstand wat goed te maken deze dagen door wat te schrijven over die dingen waardoor ik zo'n achterstand heb opgelopen ;-)

Afgelopen maanden ben ik druk bezig geweest met het het papers-programma voor Eurographics 2009. EG is de grootste computer graphics conferentie die elk jaar in Europa georganiseerd wordt. Dit jaar (april 2009) gaat ze door in Munchen, op de campus van de Technische Universiteit. Een dergelijke conferentie bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan het papers-programma meestal de 'parel aan de kroon' vormt. Het is immers daar dat de wetenschappelijke bevindingen van computer graphics onderzoekers wereldwijd gepresenteerd worden.

Maar niet iedereen kan zomaar zijn onderzoek voorstellen, er wordt flink geselecteerd. Die selectie wordt gemaakt door een international programme committee van experts, die alle inzendingen beoordelen op hun merites. Enkel de beste ingezonden papers worden aanvaard en mogen hun werk dus voorstellen op EG2009. En dat is waar dit jaar mijn rol ligt. Dergelijk committee moet een beetje ordentelijk gerund worden door een aantal co-chairs. En voor 2009 ben ik dus co-chair, samen met Marc Stamminger van de universiteit van Erlangen.

Aangeduid worden als co-chair kan vele dingen betekenen. Het is natuurlijk wel een zekere erkenning vanwege je internationale collega's, anderzijds is het ook een van die functies waar niemand staat voor te springen, en waar graag een slachtoffer voor gezocht wordt. De waarheid ligt natuurlijk ergens in het midden.

Maar tot nu toe viel de job wel mee en heb ik het graag gedaan, al was het maar omdat de committee meeting afgelopen November georganiseerd werd in het gebouw van computerwetenchappen van de T.U.M. Met lengtes voorsprong het leukste gebouw computerwetenschappen dat ik al bezocht heb. Ze hebben er zelfs een glijbaan in de vorm van een parabool... en wij maar zeggen dat onderzoek hard werk is.

vrijdag 19 december 2008

Lego robotjes ...

Gisteren, op de eindejaarsreceptie van ons aller Alma Mater, wees iemand me op het feit dat deze blog reeds sinds oktober al niet meer geupdeet was. Ik heb dan toch een beetje een publiek ;-)

Mea maxima culpa, zou ik zeggen. De laatste maanden zijn redelijk druk geweest wat betreft de academische activiteiten, zodat er voor bloggen weinig tijd overbleef. Maar de komende dagen zal ik dat proberen goed maken.

Een van de activiteiten die dit semester redelijk wat tijd opslorptte, was mijn coordinatiefunctie die ik heb voor het vak 'P&O computerwetenschappen' in het derde jaar. Voor de zeer oude rotten onder ons, het vak Probleemoplossen en Ontwerpen hebben sinds lang de 'tekenweken' vervangen. Bedoeling is dat de ingeniwuersstudenten een probleem krijgen voorgeschoteld, en dit op een zo goed mogelijke, creatief mogelijke, robuust mogelijke, ... manier moeten oplossen, gebruik makende van de kennis die ze reeds eerder in hun wat meer theoretische vakken hebben opgedaan.

Opdracht dit jaar (zoals trouwens ook vorig jaar) was het bouwen van een robot (in Lego), die naar een garage kon rijden in een onbekende omgeving. De resultaten zie je in enkele filmpjes hieronder. In elk geval waren we als didactisch team zeer tevreden over de resultaten die de studenten behaald hebben.