donderdag 22 februari 2007

Geen examen op 11 juni?

10 juni zijn er verkiezingen. 11 juni begint aan de K.U.Leuven de examenperiode, althans volgens de academische kalender.

Afgelopen dagen werd er gepleit (door o.a. politicus Stijn Bex) om op 11 juni dan maar geen examens te organiseren. Gaan stemmen op 10 juni en een examen op 11 juni zou is blijkbaar een onoverkomelijk probleem. In alle verkiezingen die ik al heb meegemaakt kost gaan stemmen me tussen een kwartier en een halfuur. Het onoverkomelijke zie ik dus niet dadelijk in. Nu, ik begrijp wel dat er zwaardere logistiek achter zit dan enkel maar gaan stemmen. Vele studenten moeten stemmen in hun thuisgemeente, en een eventuele extra verplaatsing vanuit Leuven kan redelijk wat tijd kosten.

De oproep om geen examens te organiseren op 11 juni lijkt me echter een overroepen probleem, en staat in contrast met andere gewoontes. Zo is de aanwezigheid in lessen en oefeningen op vrijdagnamiddag en zelfs maandagmorgen beduidend minder dan op andere dagen. Blijkbaar is de aanwezigheid in de thuishaven wel een belangrijk gegeven, behalve dan toevallig de dag voor de verkiezingen.
Stijn Bex haalt ook op zijn website aan: "Het kan toch niet zo moeilijk zijn om op één dag geen examens te plannen. Op sommige faculteiten aan de KULeuven gebeurt dit nu reeds naar aanleiding van het patroonsfeest op 2 februari." Hmmm, toch even nuanceren: op 2 februari zouden er de facto geen examens mogen zijn. Dit jaar vroegen studenten om WEL examens te organiseren op vrijdag 2 februari zodat iedereen tijdig op ski-vakantie kon vertrekken. En in praktijk is het wel moeilijk als er een dag examens tussenuit valt, omdat zowat elke student eist dat er minstens een volledige dag tussen 2 examens valt.

Nu, ik gun de studenten natuurlijk wel dat extra dagje uitstel. Het is enkel dat het allemaal vrij hol klinkt, alsof studenten het ganse jaar door elke morzel tijd minutieus gebruiken ... :-)

maandag 19 februari 2007

Master Informatica

De kogel is door de kerk. De opleiding informatica telt in de toekomst 5 jaar ipv. 4 jaar. Bij de Bachelor-Master hervorming werd o.a. Informatica niet weerhouden om van 4 naar 5 jaar te verlengen. De 5 universiteiten die deze studierichting aanbieden hebben dan in allerijl gedurende de zomer van 2006 een capaciteitsplan ingediend bij minister Vandenbroucke om aan te tonen dat de 5 jaar wel degelijk nut heeft en haalbaar is. En nu is die 5-jarige opleiding er dus ook gekomen.


Bericht uit De Standaard van 19 februari 2007:

Nog zes masters van vijf jaar

Brussel.

Aan de universitaire studierichtingen in de Wetenschappen waarvan al eerder beslist werd dat ze vijf in plaats van vier jaar mogen duren, zijn er vrijdag nog eens zes toegevoegd: master in de Sterrenkunde (KU Leuven), master in de Fysica en de Sterrenkunde (UGent), master in de Wiskunde (UA en VUB), master in de Fysica (VUB), master in de Geomatica en de Landmeetkunde (UGent) en master in de Informatica (computerwetenschappen), een opleiding die de vijf Vlaamse universiteiten samen organiseren.

Dat betekent dat het curriculum van die opleidingen voortaan 300 studiepunten mag en moet omvatten.

De meeste studierichtingen omvatten maar 240 studiepunten. (g.teg.)

gteg
© 2007 Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV

Tweede semester

Het tweede semester is een weekje oud, en na de gebruikelijke chaos gedurende de eerste week, tijd om eventjes op adem te komen :-)

Dit semester geef ik mijn gebruikelijke vakken, Computergrafieken (hogere jaren burg.ir.computerwetenschappen en informatica), en Methodiek vd Informatica (1ste bach. burg.ir). Daarnaast nog wat gastoptredens hier en daar, en dat zorgt voor een redelijk gevuld lessenroosters.

Vorige week heb ik mijn promotiedossier ingediend, en een item dat beantwoord moest worden was hoe en op welke manier aan onderwijsvernieuwing gewerkt wordt, en op welke manier men zichzelf bijschoolt voor de vakken die men doceert. Nu, dat laatste is voor Computergrafieken alleszins geen probleem. We staan met de onderzoeksgroep Computer Graphics aan het departement Computerwetenschappen internationaal redelijk goed, dus ik maak we weinig zorgen over het feit dat deze cursus snel zou verouderd raken. Het is wel iets wat studenten niet altijd beseffen: er zijn aan onze faculteit onderzoeksgroepen van wereldniveau (en daar reken ik Graphics even niet bij), en dus krijgen ze ook les van toponderzoekers. Studenten zouden daar tijdens hun studies veel meer gebruik van moeten maken!

Voor Methodiek vd Informatica ligt het wat moeilijker. Beginselen van object-georienteerd programmeren zijn nu eenmaal minder onderhevig aan onderzoeksresultaten. De vernieuwing en aanpassingen zitten daar meer in de onderwijskundige aanpak. Later daarover meer ...

vrijdag 2 februari 2007

Patroonsfeest 2007


Traditioneel reikt de universiteit op 2 februari de eredoctoraten uit. Ook dit jaar is er een volledig programma rond opgebouwd. Altijd leuk om naar toe te gaan, ware het niet dat er op 2 februari ook nog examens doorgaan.

Kan toch niet volgens de academische kalender? 2 februari geen examens, en 3 februari in principe wel. Ware het niet dat de studenten gevraagd hebben om toch op 2 februari examens te mogen doen, zodat iedereen op 3 februari op ski-vakantie kan vertrekken ... Nou moe! :-)