woensdag 18 oktober 2006

European Institute of Technology

Op 18 oktober kondigde de EU de oprichting aan van het European Institute of Technology (tekst). Blijkbaar zal dit EIT voornamelijk de oprichting stimuleren van kennisgemeenschappen, die de inovatie in Europa moeten stimuleren: "Het instituut zal als vlaggenschip fungeren voor topprestaties op het gebied van innovatie, onderzoek en hoger onderwijs in Europa. Het zal een referentiemodel zijn in die zin dat het de academische en de onderzoekswereld en het bedrijfsleven bijeenbrengt zodat Europa slagvaardiger kan reageren op de uitdagingen van een globaliserende, op kennis gebaseerde wereldeconomie." In de pers werd tevens de vergelijking gemaakt met het befaamde Massachussets Institute of Technology (MIT) in de USA.

Toch enkele bedenkingen:
  • Blijkbaar beseft de EU nog altijd niet dat vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek niet ontstaat door telkens maar partners (universiteiten, bedrijven, ...) in grote netwerken samen te brengen. Huidige EU programma's trachten dit reeds, maar het resultaat is voornamelijk dat er mega-projecten ontstaan met 20+ partners, waarbij vlotte samenwerking niet meer mogelijk wordt. Veel geld gaat dan naar allerhande coordinatiemeetingen ipv naar feitelijk onderzoek. Het EIT lijkt nu dezelfde richting op te gaan.
  • De successtories zoals die komen uit MIT, Stanford of de Ivy League universiteiten zijn er voornamelijk omdat er ook zeer begaafde studenten zijn, omdat deze universiteiten een strikte selectie hanteren. Als je begaafde mensen elkaar laat ontmoeten, is de kans op creatieve en innovatieve ideeen groter dan als dat niet gebeurt. De politieke keuzes in Europa zijn dusdanig dat iedereen toegang heeft tot praktisch elke universiteit. Selectie bij de toelating van studenten, of minstens gedifferentieerde studieprogramma's zijn nodig om jong talent ten volle ten late ontwikkelenen te laten bijdragen tot de kenniseconomie in Europa.
Ik vrees dat het EIT, zoals het nu wordt voorgesteld, eerder een extra laag van overhead zal creeren om geld bestemd voor onderzoek, ontwikkeling en onderwijs tot bij de universiteiten te krijgen.

Geen opmerkingen: