donderdag 14 juni 2007

Mondelinge examens revisited

Gedurende de januari-zittijd had ik reeds enkele bedenkingen over mondelinge examens gepost. Sinds ongeveer een week zijn we terug bezig, en alhoewel ik weliswaar nog maar een beperkt aantal studenten ondervraagd heb, toch reeds een aantal vaststellingen:
  1. Het valt me op hoe weinig moeite studenten doen om een antwoord goed te stofferen. Een vraag die gemakkelijk zou kunnen resulteren in enkele pagina's schriftelijk antwoord, wordt beantwoord op een halve pagina met enkele lijntjes: geen enkele wiskundige uitwerking, geen nuances, geen details ... zelfs bij het mondeling deel komt er dan dikwijls niet meer uit. Mijn vermoeden is dat dit dan meestal studenten zijn die enkel de slides gestudeerd hebben, en niet eens de moeite gedaan hebben om het boek dat hoort bij het vak te lezen. Ik zeg bij het begin van elk vak dat slides er vooral niet zijn om te studeren, enkel om wat makkelijker les te kunnen geven (bvb. voor visuele hulpmiddelen) of als hulpmiddel om nota te nemen.

  2. Wat in les als leerstof mondeling vermeld wordt, daar schiet op het examen niets van over. Niemand neemt nog nota (heeft misschien iets te maken met het lesgeven a.d.h.v. slides?), en bijgevolg kent ook niemand de denkwijze, nuances, problemen die bepaalde technieken of algoritmes opduiken. Niet alles staat op de slides of het boek, er is ook veel relevante info die enkel door mezelf mondeling verteld wordt. Daarvoor dient een les toch?
    Je zou als tegenargument kunnen aanhalen dat je ook een vak moet kunnen blokken zonder naar de les te gaan. Dat is uiteraard waar, maar dan zeker mag je je niet beperken tot summiere informatie op slides, waarvan je de context niet kent. En in dat geval zoek je best ook informatie in meer dan 1 boek, kwestie van beide kanten van een verhaal te kennen, dat je in de les gemist hebt.

  3. En om af te sluiten: blijkbaar werden de vorige tips goed opgevolgd. Tot nu toe heeft nog geen enkele student namen van personen of algoritmen hopeloos verkeerd uitgesproken :-)

3 opmerkingen:

jasper zei

Ik ben het volledig met uw stelling eens dat slides enkel maar gebruikt zouden mogen worden als visueel hulpmiddel. Persoonlijk ben ik echter van mening, dat -in uw geval nu niet- het door vele prof's wordt aangemoedigd om de slides te laten bestuderen in plaats van het boek. Dit ondermeer door extra leerstof enkel op slides weer te geven.
Hier bent U trouwens zelf ook niet volledig vrij te pleiten. Nemen we bijvoorbeeld uw slides over zoekalgoritmen, correctheidsbewijzen en tijdscomplexiteit. Hier bestond slechts een klein tekstbundeltje van, dat -naar mijn mening- niet voldoende was om de volledige leerstof onder de knie te hebben.

Een verdere opmerking over slides: het is altijd handig om deze zowel in ppt, als pdf versie aan de studenten te verschaffen. In pdf-versie worden de slides vaak al met de pdf-printer met 4 op een blad gezet en dit is niet altijd even goed leesbaar bij kunstlicht.

Vero zei

De studenten "van tegenwoordig" worden toch maar goed verwend me dunkt. In mijn studententijd doken de eerste handgeschreven slides was op, het krijtje was immers nog grotendeels in voege. Snel schrijven was de boodschap!

Ph.D. zei

Jasper,

touche over dat bundeltje correctheidbewijzen ;-) Ik wou daar dit jaar een nieuwe versie van maken, maar dat is door tijdsgebrek er niet van gekomen.

Anderzijds, het internet dient niet enkel om software en films via kazaa te downloaden ... het is soms ongelooflijk welke extra informatie je daar allemaal op vindt :-)