woensdag 20 december 2006

P & O 3de jaar

De laatste 2 weken voor de kerstvakantie zijn in de Faculteit Ingenieurswetenschappen de zogenaamde lesluwe weken. Dit wil uiteraard niet zeggen dat dit reeds vakantieweken zijn, maar wel dat de lessen op hun einde lopen, en dat er dus tijd is om allerhande presentaties en demonstraties te plannen voor projecten die studenten dit semester gemaakt hebben.

Zo ook voor het vak 'Probleemoplossen & Ontwerpen' dat geprogrammeerd staat in het 3de bachelorjaar, en waarvan ik 1 van de 4 verantwoordelijke docenten ben voor de studenten die als hoofd- of nevenrichting computerwetenschappen volgen. Dit vak werd ingevoerd met de Bachelor-Master hervorming, en wordt dus voor de 2de maal georganiseerd.

Het project dat de studenten moeten uitwerken is om met een PDA, en aan de hand van WiFi signalen, de locatie van de PDA in een gebouw te bepalen. Vorig jaar liep een en ander moeilijk, ondermeer de constructiewerken in het gebouw van Computerwetenschappen en het relatief laag aantal WiFi zendstations. Door de aankoop van een aantal extra zendstations, en het uitvoeren van de experimenten in de relatief lege opstelling in de pC-klassen in Gebouw C200B, verloopt de plaatsbepaling dit jaar blijkbaar beter. Alleszins waren we bij een aantal groepen sterk onder de indruk van het reeds geleverde werk.

Geen opmerkingen: