vrijdag 20 oktober 2006

Eindwerken


Deze week was er een meeting van de Onderwijscel van het departement. Deze cel bespreekt regelmatig knelpunten ivm. onderwijs, en welke oplossingen we als docenten zullen voorstellen via de verschillende POCs waarin we actief zijn. Omdat Computerwetenschappen in verschillende POCS actief is, is enige coordinatie op voorhand wel aangewezen.

Een agendapunt dat ter sprake kwam is de vaststelling dat een groot aantal studenten uit de richting licentie informatica er niet in slagen hun thesis tijdig af te werken, zelfs niet voor de septemberzittijd. Vorig academiejaar is we een kleine enquete gehouden om te peilen waarom dat zo is. Het merendeel van de studenten gaf aan dat ze het werk dat met de thesis geassocieerd wordt, of de hoeveelheid werk die verwacht wordt, zwaar onderschat hebben, alsook te weinig tijd gespendeerd hebben als gevolg van 'andere activiteiten'. Bottom line, in beide gevallen, is dat studenten te weinig tijd spenderen aan hun eindwerk.

Dat laatste is iets wat ik eigenlijk niet goed begrijp. Een eindwerk zou toch het hoogtepunt moeten zijn van de studies, iets waar je kan bewijzen dat je al je opgedane kennis uit de voorbije jaren nuttig kan gebruiken en aanwenden. Het is meer dan gewoon een extra vak dat je opneemt omdat 'het moet'. Bovendien is een enidwerk bij utistek iets waar je je persoonlijke interesses in kwijt kan, en kan gebruiken als eigen resultaat om nadien voor bepaalde niche-jobs te laten zien dat je wat meer kan dan de gemiddelde student.

Maar blijkbaar is er toch een discrepantie tussen hoe docenten en studenten tegen eindwerken aankijken. Tot we dit wat meer in detail bekijken kunnen we enkel maar de druk op de ketel houden en studenten aanmoedigen om effectief de nodige tijd aan hun thesis te spenderen.

Geen opmerkingen: