zaterdag 7 oktober 2006

Eerste les & boeken vs. cursussen

Afgelopen week heb ik mijn eerste les van dit academiejaar gegeven: Computer Graphics 2, vooral handelend over advanced rendering technieken en global illumination. De eerste les was vrij aangenaam; ik heb geprobeerd wat discussie uit te lokken bij studenten over de voordelen van ray tracing vs. rasterizatie, ik hoop dat ze er iets aan gehad hebben. Ik hoop nu enkel dat ze de volgende weken ook wat actief gaan deelnemen aan de lessen en niet enkel passief gaan luisteren.

Het handboek dat ik gebruik voor dit vak (Advanced Global illumination, geschreven door Kavita Bala, Philippe Bekaert en mezelf, en uitgegeven door A K Peters), is dit jaar aan zijn 2de editie toe. De eerste editie, gepubliceerd in 2003, is uitverkocht op 2000 examplaren. Dit succes is voornamelijk te danken aan het feit dat het boek ook gebruikt wordt als textbook aan een groot aantal buitenlandse universiteiten voor hun vakken over geavanceerde computer graphics.

Het nadeel van een cursus als boek uit te geven bij een internationale uitgever is natuurlijk de vrij hoge prijs die studenten ervoor moeten betalen. Zeker in vergelijking met cursussen die uitgegeven worden door studentkringen als VTK of Wina ligt de prijs een tiental maal hoger. Sommige studenten hebben me hierover al eens aangesproken, en ik begrijp die bezorgdheid. Anderzijds is het zo dat er goede reden zijn om een boek als internationale uitgave te publiceren:
  • Als de K.U.Leuven zich wil profileren als topuniversiteit, moeten meer professoren cursussen als boek uitgeven voor de internationale markt. Als andere universiteiten deze gebruiken, maakt dat mee de reputatie van de K.U.Leuven.

  • Cursussen uitgegeven bij studentenkringen of zelfs ACCO zijn geen lang leven beschoren. Dergelijke cursussen, die al te vaak 1-to-1 mappen op wat de prof in de les zegt, bieden een onvoldoende breed perspectief voor de student nadat het vak is afgelopen. De meesten hebben ook geen trefwoordenlijst. Gevolg is dat ze meestal op zolder belanden nadat een student is afgestudeerd. Als ik terugkijk op mijn eigen studententijd, zijn de enige cursussen die ik nog steeds heb precies de boeken die we hebben moeten aankopen, niet de veredelde copies.

  • Last but not least, als ik een tekst schrijf als docent, wil ik daar ook de credits voor, en wil ik aantonen dat de kwaliteit van die tekst verder kan reiken dan enkel het handvol studenten dat in een gegeven jaar mijn vak volgt. Ik wil alten zien dat anderen buiten de K.U.Leuven dit ook een belangrijke tekst vinden. Zeker in de context van meer uitgebreide evaluaties voor ZAP voor benoemingen e.d. speelt dit mee. Om het cru te zeggen: het schrijven van een boek weegt voor je carriere zwaarder door dan het schrijven van een cursus.
Er blijft natuurlijk het financiele aspect, maar om het even niet-politiek correct te zeggen: eigenlijk is dat mijn probleem niet (wat niet wil zeggen dat ik het geen issue vindt). Dat is een probleem tussen de student en zijn financiers (ouders, studiebeurs ...). Als docent is het mijn opdracht om zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen. En ik meen dat dat met goed geschreven, internationaal uitgegeven boeken, zeker gegarandeerd is.

Ik wens de studenten die dit jaar CG2 volgen veel graphics-fun toe!

Geen opmerkingen: