donderdag 26 oktober 2006

Dag van de Docent

Op 26 oktober heb ik, net zoals 650 andere docenten, deelgenomen aan de Dag van de Docent van de associatie van de K.U.Leuven. De bedoeling van deze studiedag is voornamelijk om de associatie wat meer inhoud en gestalte te geven, en een gelegenheid te vormen om kennis te maken met collega's uit de geassocieerde hogescholen.

De dag begon met een plenaire zitting, waar, ingeleid door associatievoorzitter Andre Oosterlinck, minister Frank Vandenbroucke een toespraak hield (volledige tekst). Hij zoomde o.a. in op het financieringsmodel voor het hoger onderwijs, wat deels gebaseerd zal zijn op meetbare kwaliteit en andere criteria. Hij werd hiervoor geloofd door Oosterlinck en nadien ook door rector Vervenne. Tijdens de toespraak (tekst) van rector Vervenne stelde hij expliciet dat bij de bevordering van het ZAP er niet enkel gekeken wordt naar onderzoek, maar ook naar onderwijs-prestaties. Dit leidde tot enig gekuch in de zaal, en gelijktijdig met een collega naast mij moesten we beiden een grimlach onderdrukken. Dat is misschien wel zo op papier, maar de harde realiteit (of beter: de gepercipieerde realiteit onder het ZAP) is nog vaak anders.

Na de plenaire zitting was het de beurt aan enkele parallelle sessies, waarbij ik wat ging opsteken over inovatieve werkvormen. Uit geneeskunde kwam er een mooi voorbeeldje hoe ouderjaars-studenten ingeschakeld worden in het leerproces van jongere studenten, een praktijk die op Amerikaanse universiteiten reeds lang gebezigd wordt.

Al bij al een leuk initiatief, maar na de lunch in de universiteitshallen skipte ik het namiddagprogramma wegens nog redelijk wat werk op mijn eigen departement op de campus in Heverlee.

Addendum: In het nummer van 13 november 2006 komt Veto ook even terug op de Dag van de Docent. In de rubriek Taxi's Kenny wordt wat lacherig gedaan over proffen die anderen zeggen hoe ze les moeten geven, maar er zelf niet veel van bakken (volledige tekst). Spits geschreven stukje! De sessie die ik zelf bijwoonde over innovatieve werkvormen wordt ook even onder de loep genomen:
Professoren werden tot nog toe niet getoetst op hun vaardigheid om vakkennis aan studenten door te geven. Pijnlijk tekenend voor de leemte was de sessie ‘Innovatieve werkvormen’ op De dag van de docent. Enkele docenten kwamen overenthousiast uitleggen op welke originele wijze zíj hun lessen gaven en hoe zij hun studenten wisten te boeien. Het overgrote deel van de tips die ze met onverholen fierheid meegaven (“Kraak je studenten niet af!”) was terug te brengen tot zelfs maar de basisrichtlijnen die leerkrachten in spe meekrijgen tijdens elke Academische LerarenOpleiding (ALO) van pakweg de K.U.Leuven.
Er is nood, onder welke vorm dan ook, aan een soort ALO op maat van professoren. Doceren kan je leren.

(foto van http://associatie.kuleuven.be/bezoeker/fotos/fotos.htm#dvdd)

Geen opmerkingen: