zaterdag 14 oktober 2006

Commissie Examenregelingen

Vermits ik lid ben van de examencommissie van 1ste bachelor burgerlijk ingenieur, was ik op vrijdag 13 oktober uitgenodigd voor de Commissie Examenregelingen van de Faculteit Ingenieurswetenschappen. Deze commissie komt slechts eenmaal per jaar samen, en overloopt o.a. de rapporten van ombudspersonen van de afgelopen zittijden, en stelt de kalender op voor de zittijden van het huidige academiejaar 2006-2007.

Een aantal aspecten die aan bod kwamen gedurende de verslagen van de ombudsen vond ik interessant genoeg om even te vermelden:
  • Blijkbaar zijn er studenten die zich niet informeren wanneer de examenzittijden precies beginnen, en nog op vakantie zijn als de examens al begonnen zijn. Met alle gevolgen vandien, zoals vragen om bepaalde examens toch nog opnieuw te mogen doen. Misschien een domme opmerking, maar hebben we hier niet te maken met volwassen mensen die zelf verantwoordelijkheid moeten opnemen over het inwinnen van correcte informatie?
  • Een aantal studenten dagen op 'willekeurige' data op op mondelinge examens, omdat hen dat beter uitkomt voor hun examenregeling. Fair enough, maar sommige proffen werden dan geconfronteerd met een tiental extra studenten op een halve dag, wat de kwaliteit van de ondervraging dan ook niet ten goede komt. Dit wordt natuurlijk in de hand gewerkt door allerlei individuele programma's, waarbij centrale regeling van examenroosters niet evident is, en initiatief aan individuele studenten wordt overgelaten. Maar even checken of er wel plaats is op de dag dat je graag examen zou doen, lijkt met toch evident?
Er was dan ook even discussie of de regeling van de examenroosters niet vroeger op het jaar kan gebeuren. Immers, juni en juli zijn conferentiemaanden bij uitstek, en het is minder en minder vanzelfsprekend dat docenten 6 ononderbroken weken in hun agenda kunnen vrijhouden tot eind april. Het faculteitsbestuur zal zich verder beraden over wat er kan gedaan worden -- waarschijnlijk wordt er een werkgroep opgericht die een en ander in detail zal bekijken.

Geen opmerkingen: